Jest rok 1996 w miejscowości Zubrzyca Górna, Ignacy Polański wraz z żoną Ireną zakłada rodzinną firmę Polański. Przez kolejne lata firma bardzo prężnie się rozwija, zdobywa nowe rynki zbytu, tworzy technologie i nowe miejsca pracy.

Początkowo produkcja opiera się wyłącznie na produktach piekarniczych, których atutem jest fakt, iż produkowane są w wyniku naturalnej wielofazowej fermentacji kwasu zawierającego zdrowe kultury bakterii kwasu mlekowego, wspomagające metabolizm i właściwa pracę układu trawiennego. Z czasem poszerzona zostaje działalność o wyroby cukiernicze, bazujące na tradycyjnym, domowym smaku. Te technologie utrzymywane są do dnia dzisiejszego i tworzą markę firmy.

Po śmierci Ignacego Polańskiego 18 stycznia 2007, firmę przejmują jego dzieci: Bogusław Polański, Danuta Pluta oraz Anna Waresiak. Od tego czasu firma ulega przekształceniu na Ignacy Polański S.C. F.P.H.U.

Obecnie firma Ignacy Polański S.C. F.P.H.U. posiada szeroki rynek zbytu sięgający do 200km przy około 600 odbiorcach zewnętrznych oraz 45 własnych punktach sprzedaży. Asortyment przedsiębiorstwa liczy ponad 100 produktów piekarniczo-cukierniczych. Firma posiada własny tabor samochodów dostawczych. Strategicznym celem jest dalszy rozwój firmy, podnoszenie poziomu własnej konkurencyjności poprzez przygotowanie nowych produktów i wyrobów oraz inwestowanie w nowe technologie.

W Firmie wdrożony został system GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i HACCP który pozwala na identyfikację , ocenę i kontrolę zagrożeń, stanowiące istotę dla bezpieczeństwa żywności, ponadto utrzymywany jest właściwy standard higieniczny pomieszczeń produkcyjnych, podnoszona jest świadomość pracowników poprzez okresowe szkolenia i instruktaże w zakresie bezpieczeństwa żywności, stanu zdrowia oraz przestrzegania zasad higieny osobistej.

Zapraszamy Państwa do wszystkich punktów firmowych.

Nasze Osiągnięcia: